square brown and white gift box

Tereny i obiekty rekreacyjno-sportowe w mieście Brzeg

Brzeg jest miastem położonym w południowo-zachodniej części Polski, na Nizinie Śląskiej, na lewym brzegu Odry. Powierzchnia miasta to 14,61 km2, zamieszkiwanych przez 40 tys. mieszkańców. Głównym źródłem ich utrzymania jest praca najemna. Struktura zatrudnienia wykazuje 10 tys. zatrudnionych oraz tys. bezrobotnych. W strukturze dochodów około 15 tys. mieszkańców wskazuje na tzw. inne źródła dochodów, w tym emerytury (7,5 tys. mieszkańców) i renty (3,5 tys. obywateli Brzegu). Młode pokolenie reprezentuje siedmioty- sięczna grupa dzieci i młodzieży. Tereny i obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście należą do sektora publicznego i prywatnego, z wyraźną dominacją publicznego. W sektorze publicznym do dyspozycji mieszkańców znajdują się trzy parki – im. J. Peppela, „Nad Odrą” i Centralny, o łącznej powierzchni 90 hektarów. W parkach tych znajdują się ścieżki rowerowe. Dodatkowo na terenach rekreacyjnych „Za kanałem” znajduje się strzelnica, dwa stawy i teren do sezonowej jazdy na quadach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *