woman in black tank top and black shorts sitting on white textile

Popularne produkty

Na rynku usług rekreacyjnych mamy do czynienia z wieloma rodzajami produktów cieszących się zróżnicowaną popularnością w poszczególnych segmentach odbiorców. Ich producenci i organizatorzy stawiają sobie trudne i zarazem ważne pytania:
Dlaczego klienci wybierają określone rodzaje zajęć rekreacyjnych? Dlaczego mamy do czynienia z różnymi trendami w zakresie ich popularności? Problem polega na tym, że nie bardzo wiemy, co jest podstawą wyboru poszczególnych form rekreacyjnych traktowanych jako produkty rynkowe. Brak tej wiedzy utrudnia analizowanie, projektowanie i ocenianie zadań i programów rekreacyjnych realizowanych przez jednostki samorządowe i pozabudżetowe. Opierając się na teorii marketingu odnoszącej się do składowych produktu, to jest rdzenia, produktu rzeczywistego i poszerzonego, możemy domniemywać,  iż treść składająca się na rdzeń, rozumiana jako korzyść i zadowolenie odbiorcy, stanowi rozwiązanie dylematów i pytań związanych z przyczynami popularności lub też rozwojem jednych, a stagnacją lub też zanikaniem innych form rekreacyjnych. Zgodnie z określeniem wywodzącymi się od Ph. Kodera i jego poprzedników, pod pojęciem rdzenia produktu rozumiemy najczęściej korzyść – zadowolenie odbiorcy. Mówiąc inaczej, produkt lub usługa powinna dawać zadowolenie i ewidentną korzyść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *