two person walking on road

10 punków

Druga ścieżka przyrodnicza Lasu Kabackiego o długości około 4 km obejmuje 10 punktów przystankowych. Na tablicach zlokalizowanych w tych punktach znajduje się opis zjawisk przyrodniczych, których tematyka dostosowana została do programów nauczania biologii i ekologii w gimnazjach i liceach. Poszczególne tablice przedstawiają informacje m.in. o znaczeniu środowiska leśnego dla ludzi (produkcja tlenu, wiązanie węgla itp.) i dla zwierząt. „Zwalone drzewo” to przystanek opisujący pień drzewa jako biotop zapewniający wielu dziesiątkom organizmów pokarm i miejsce schronienia. Na tym szlaku uczeń pozna znaczenie grzybów w lesie („Mikoryzy”), dowie się, jak ważne są zbiorniki wodne w lesie i zapozna się z ich wpływem na życie płazów. Plansza o ochronie fauny pożytecznej wyjaśnia rolę ptaków, nietoperzy i mrówek. Porosty przedstawione zostały jako bioindykatory zanieczyszczenia powietrza. Ponadto ścieżka tłumaczy znaczenie i rolę pułapek feromonowych, pokazuje, jak ważna jest ochrona gatunkowa roślin dla zachowania różnorodności biologicznej. W obwodzie Las Sobieskiego, w uroczysku Las Sobieskiego, znajduje się z kolei ścieżka przyrodnicza „Życie lasu” o długości ok. 3 km. Ścieżka przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i nauczycieli. W trakcie jej zwiedzania możliwe jest bowiem przeprowadzenie zajęć z ekologii lasu, rozmowa o ptakach i ssakach leśnych, poznanie znaczenia grzybów i owadów. Formy ochrony przyrody omówione są na przystanku zlokalizowanym obok Rezerwatu Przyrody im. Króla Jana Sobieskiego. Prezentowane są także informacje o roślinności w poszczególnych piętrach lasu, siedliskach leśnych, zasadach gospodarowania lasem i jego funkcjach. Przystanek przy jeziorku omawia znaczenie wody dla lasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *