Taryfikator mandatów przekroczenie prędkości 2014

Taryfikator mandatów jest odmienną sprawą od Taryfikatora punktów karnych za wykroczenia drogowe. Taryfikator mandatów jest opracowany w oparciu o rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Jakich zatem kar można się spodziewać zgodnie z zapisami zawartymi w opracowaniu, którym jest Taryfikator mandatów 2014? Pierwszym z elementów wykroczeń drogowych jest niebezpieczeństwo przekroczenia niedozwolonej prędkości. I tak taryfikator mandatów przekroczenie prędkości 2014 określał, że za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h będziemy musieli ponieść koszt w wysokości około 50-100 zł, a także zostaną nam naliczone dwa punkty karne. Natomiast przekroczenie dozwolonej prędkości od 21 do 30 km/h, będziemy zobowiązani do wyprowadzenia ze swojej kieszenie wartości bliskiej 100-200 zł, a także stracimy 4 punkty karne. Taryfikator mandatów przekroczenie prędkości 2014 określał także, że prędkość przekroczona o 31-40 km/h zobowiązuje nas do poniesienia kosztu bliskiego 200-300 zł, co odpowiada utracie 6 punktów karnych. Kolejne przepisy dotyczące prędkości określały, że przekroczenie jej o 41-50 km/h odpowiada karze w wysokości 300-40 zł oraz ośmiu punktom karnym. Natomiast przekroczenie przepisowej prędkości o wartość 51 km/h i więcej to już wartość od 400 do 500 zł i 10 punktów karnych.

     Inną sprawą zawartą w określonym opracowaniu jest kwestia nieustąpienie przez prowadzącego samochód, pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych lub też przed określonym przejściem, a ponadto także wyprzedzanie na przejazdach przeznaczonych dla rowerzystów. Takie działanie związane jest z niebezpieczeństwem naliczenia mandatu w wysokości 200 zł. Ponadto takze wymienić tutaj można kwestie związane z nieprawidłowym parkowaniem. W takim przypadku kierowca mógł liczyć na mandat w wysokości 100-300 zł. Ponadto także można tutaj wymienić inne działania związane z niewłaściwym parkowaniem takie jak, naruszenie przepisów związanych z zatrzymywaniem się lub postojem na chodniku, naruszeniem zobowiązania zatrzymywania samochodu na jezdni najbliżej krawędzi oraz w sposób równoległy do niej, niestosowaniem się do zakazu postoju w miejscach, które utrudniają wjazd oraz wyjazd i inne. W tym przypadku przepisy z 2014 roku określały, że kierowca może liczyć się z mandatem w wysokości 100 zł. To tylko przykładowe zapisy. W określonym opracowaniu zawartych jest jeszcze wiele możliwych wykroczeń i możliwych kar za takie działanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *