person writing on white paper

Następny punkt dla patrolu

Do piątego etapu trafiają patrole otrzymawszy na poprzednim punkcie rysunek tęczy. Etap mieści się w hallu pobliskiego kina, które nosi nazwę „Tęcza“. Ukryty tu list poleca nawiązać przy pomocy automatu telefonicznego łączność ze szkołą, skąd dyżurny sędzia nadaje dalsze polecenia. Pod podanym przez telefon adresem patrole znajdują chorągiewki sygnalizacyjne. Przy ich pomocy trzeba nawiązać łączność z sędzią-sygnalistą, nadającym depeszę z balkonu sąsiedniego budynku.
etap: Wojskowy Dom Kultury. Tu harcerze zaśpiewają dyżurnym żołnierzom piosenkę oraz mają odczytać list przy pomocy wiszącego w hallu lustra (pismo lustrzane). Ogródek Jordanowski.
Patrole dochodzą tu po znakach według odczytanego poprzednio polecenia. W budynku czeka następne zadanie: każdy patrol otrzymuje komplet naczyń i produkty. Z nich trzeba przygotować ciepły posiłek.  Bieg kończy wspólne omówienie wyników i przygód na trasie oraz zabawa w świetlicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *