man holding luggage photo

Witelona w Legnicy

Podjęcie nauki na wyższej uczelni jest nowym etapem w życiu młodego człowieka, na który składa się często zmiana miejsca zamieszkania, konieczność zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, zderzenie z nowym środowiskiem społecznym itp. Gwałtowne zmiany oraz aktywne życie stanowią dla studenta duże obciążenie, dlatego też by temu sprostać, powinien on zadbać o odpowiedni poziom zdrowia psychofizycznego oraz nabyć umiejętność radzenia sobie ze stresem, m.in. poprzez samodzielne organizowanie aktywnego wypoczynku w czasie wolnym, który umożliwia rekreacja ruchowa. „Rekreacja fizyczna, zwana również ruchową, (…) wyróżnia się specyficznym zespołem czynności związanych z ruchem i wysiłkiem fizycznym. Mają one za zadanie zapewnić biologiczną sprawność organizmu, jednocześnie usprawnić psychiczne i społeczne funkcjonowanie jednostki, poszerzając sferę jej zainteresowań i możliwości” (Toczek- Werner 2002: 9). Systematyczna aktywność ruchowa pozwoli studentowi nabyć oraz utrzymać odporność fizyczną i psychiczną, dzięki którym będzie mógł efektywnie funkcjonować w świecie, stawiającym tak wiele wymagań współczesnemu człowiekowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *