brown wooden table and chairs on green grass field near lake during daytime

Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone badania rekreacji ruchowej realizowanej na terenie miasta Brzeg pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
Większość badanych mieszkańców Brzegu dysponuje czasem wolnym co dzień, spędza go jednak w sposób bierny. W rekreacji ruchowej na co dzień deklaruje uczestnictwo około 3/5 mieszkańców. Nie uczestniczy w niej wcale około 2/5 badanych. Wśród form rekreacji ruchowej najczęściej występują spacery, zespołowe gry sportowe i sporty walki. W okresie lata dominują: zespołowe gry sportowe, pływanie i jazda na rowerze. W okresie zimy dominują: narciarstwo zjazdowe, łyżwiarstwo i snowboard, realizowane jednak poza miejscem zamieszkania. Dla realizacji rekreacji ruchowej mieszkańcy Brzegu korzystają najczęściej z sal sportowych, krytej pływalni i fitness klubów. Miejscami najchętniej odwiedzanymi w okresie kalendarzowego lata są boiska do gier sportowych i akweny wodne. W okresie zimy najczęściej są to parki, kryta pływalnia i solarium. Rodzaje proponowanych form rekreacji ruchowej na terenie miasta mieszkańcy oceniają na poziomie dostatecznym i niedostatecznym. Ilość terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych generalnie oceniają dostatecznie i dobrze. Wśród barier uczestnictwa w rekreacji ruchowej na terenie miasta Brzeg przeważa brak czasu, reklamy, finansów i informacji. Przeprowadzone badania i zaobserwowane tendencje wskazują na potrzebę aktywnej promocji i rozwoju rekreacji ruchowej w mieście Brzeg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *