person lying inside tent and overlooking mountain

Kto pierwszy dotrze

Zastęp dzielimy na dwie części i każdej wręczamy koperty ze szkicem, na którym ołówkiem zaznaczona jest trasa. Każda część ma wytyczoną inną drogę, ale obie prowadzą do tego samego punktu zbiorczego. W punkcie tym ukrywamy chorągiewkę. Wygrywa ta grupa, która pierwsza dotrze do oznaczonego miejsca i odnajdzie chorągiewkę.

Różnymi drogami

I tym razem w obranym terenie wyznaczamy dla obu grup różne trasy przemarszu długości 8001500 m (mniej więcej równe), zbieżne na końcu i zaznaczamy je na Szkicu terenu. Zadaniem grup, biorących udział w grze, jest przejść na podstawie szkicu wyznaczoną trasę, przygotowując po drodze zadania dla drugiej grupy np.: nawiązać łączność sygnalizacyjną, obejrzeć po drodze odkryte przez poprzedników ciekawe obiekty przyrody itp. Przy pozostawianiu meldunku trzeba’ brać pod uwagę, że powracająca grupa pójdzie w przeciwnym kierunku i odpowiednio wymierzać i obliczać dane orientacyjne. Po dojściu do półmetka grupy odpoczywają (mogą rozpalić ognisko i ugotować posiłek, zagotować wodę na herbatę) i wymieniają szkice trasy. Teraz każda grupa na trasie swojego przemarszu odkrywa meldunki i listy i wykonuje zawarte w nich polecenia, np.: „zatrzeć ślady, pozostawione przez grupę poprzednią“, „przejść przez wąską kładkę“, „obejrzeć stare drzewo“, „odnaleźć ukrytą chorągiewkę“, „obliczyć szerokość rzeki“ itp. Zwycięża ta grupa, która wykazała największą pomysłowość w wyznaczaniu zadań dla harcerzy powracających i odnalazła najwięcej meldunków, jak również dobrze wykonała zawarte w nich polecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *