a man standing in the middle of a desert

Trop w trop

Harcerze dostają zadanie wytropienia trzech zwiadowców, którzy maszerują przez las na określonym terenie. Zwiadowcy od czasu do czasu oglądają się i sprawdzają, czy nie są tropieni. W razie zauważenia tropiącego unieszkodliwiają go (sędzia towarzyszący zwiadowcom zapisuje nazwisko rozpoznanego tropiącego podane przez nich). Rozpoznany’ tropiciel bierze dalej udział w grze. Po skończeniu gry dowódca ćwiczeń ocenia, ilu harcerzy zostało wykrytych (jedno nazwisko może powtarzać się kilka razy) i ustala zwycięskiego zwiadowcę. W równoczesnym toku gry harcerze otrzymują zadanie obserwowania czynności wykonywanych przez zwiadowców, którzy podczas marszu lornetują, sygnalizują, czytają mapę, robią notatki itp. Za dokładne obserwacje harcerze otrzymują punkty oddzielnie. Zwycięża harcerz, który zebrał najlepsze obserwacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *