man holding luggage photo

Co dalej?

I oto wykonaliście pracę macie gotowy plan mapę Waszej wsi. Wam mówi ona bardzo wiele. A ludziom z zewnątrz, z poza Waszej wsi? Mówi oczywiście o wiele mniej. Możecie na to zaradzić, dołączając do mapy Wasze notatki, rysunki i zdjęcia. W tym celu na mapie obok normalnych znaków topograficznych i napisów nanosicie małe kółeczka z cyfrą w środku: 1, 2, 3 itd. Oznacza to: „patrz załącznik 1, 2, 3“ itp. Np. przy budynku miejscowego sklepu znajduje się kółko z cyfrą 5. Patrzymy do załącznika i znajdujemy: opis wycieczki zastępu do miejscowego sklepu. W opisie odpowiedź na takie na przykład pytania: Czyją własnością jest sklep? Jakie w nim można dostać towary? Jakich towarów mieszkańcy wsi najwięcej potrzebują? Czy otrzymują je w miejscowym sklepie? Kto zaopatruje sklep w towary? Jaki jest średni utarg sklepu? Jaki miesięczny zysk sklep przynosi? Jakie ma na przyszłość plany rozwoju? itp,, zdjęcie budynku, w którym znajduje się sklep,
szkice urządzeń sklepowych. Cyfra 6 oznacza pocztę. W załączniku: odpowiedź na pytania: jakie urządzenia techniczne i posiada miejscowy urząd pocztowy? Kto go obsługuje? Ile przeciętnie przychodzi i odchodzi dziennie ze wsi listów? Ile jest rozmów telefonicznych?.
również zdjęcia i szkice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *