person writing on white paper

Lasy miejskie Warszawy – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Na terenie miasta stołecznego znajduje się około 6460 ha lasów, co stanowi 13% jego obszaru, z czego prawie 2716 ha (42%) użytkowanych jest przez Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) Dział Lasów Miejskich. Jest to jednostka powołana do organizowania i koordynowania prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i utrzymaniem czystości w lasach miejskich. Pozostałymi lasami zajmuje się Biuro Ochrony Środowiska Zarządu Miasta, część stanowi własność prywatną oraz skarbu państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”. W lasach miejskich Warszawy najważniejsze są funkcje pozaprodukcyjne, w tym przede wszystkim: rekreacyjne, dydaktyczne, oświatowe, naukowe. Szczegółowe plany zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego dla poszczególnych kompleksów leśnych tworzone są na podstawie opracowanego przez zespół pracowników naukowych Katedry Projektowania w Architekturze Krajobrazu SGGW, na zlecenie ZOM w roku 1997, raportu na temat możliwości wypoczynkowego wykorzystania lasów Warszawy. Dotychczas wykonano zagospodarowanie turystyczne w następujących kompleksach: Las Młociny, Las Bielany, Las Bemowo. Trwa realizacja przystosowywania lasów do potrzeb rekreacyjnych w obiektach: Las Kabacki, Las Bródno, Las Sobieskiego, Las Koło i Las Lindego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *