woman riding on vehicle putting her head and right arm outside the window while travelling the road

Pochód przyjaźni

Otwarcie Festiwalu rozpoczyna się zwykle tradycyjnym przemarszem wszystkich uczestników przez miasto. Wielu harcerzy widziało taki pochód przyjaźni w r. 1955 w Warszawie. Harcerze mogą więc w którąś z niedziel urządzić taki „festiwalowy“ przemarsz przez swoją miejscowość, przebierając się za delegacje różnych narodów i śpiewając piosenki o pokoju i przyjaźni. Zakończeniem pochodu może być festiwalowe ognisko, na którym „delegacje“ wystąpią z własnym programem: tańcem, piosenką lub zabawą „swojego“ narodu.

„Międzynarodowy biwak“

Nawiązujemy kontakt z harcerzami okolicznych drużyn (mogą być różne zastępy tej samej drużyny) i umawiamy się, że wspólnie urządzimy „międzynarodowy biwak“. Harcerze z poszczególnych miejscowości będą reprezentowali jeden kraj i muszą przygotować na wspólny biwak: stroje i program swojego kraju. Nad całością imprezy czuwa wcześniej powołany „Komitet Festiwalowy“. Komitet musi być poinformowany o przygotowaniach zastępów, ustala program biwaku, a w czasie jego trwania pełni funkcję komendy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *