square brown and white gift box

Charakterystyka badanej zbiorowości i jej czas wolny

Stan rodzinny badanych odpowiadał także współczesnym tendencjom – coraz trudniejsze warunki utrzymania wpływają na opóźnianie czasu zakładania rodziny i spadek liczby osób w rodzinie. Wśród ankietowanych większość tworzyły osoby niezamężne (66,0%) (rys. 4). W rodzinach dominował model posiadania jednego dziecka (12,5%). Mniej niż 10% stanowiły rodziny z dwojgiem dzieci. Tylko 4% to rodziny posiadające troje i więcej dzieci, a czworo i więcej dzieci w rodzinie należało do rzadkości (1%). Uczestnictwo w rekreacji ruchowej jest także związane z poziomem edukacji. Analiza wykształcenia badanych wskazuje na dominację osób ze średnim wykształceniem (30,5%) (rys. 5). Około 1/3 respondentów to absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów, 1/4 badanych posiada wykształcenie uniwersyteckie, a około 1% więcej niż wyższe. Posiadane zasoby finansowe w znacznym stopniu warunkują sposób wykorzystania czasu wolnego. Wśród respondentów około połowy osób (48,0%) dysponuje sumą mniejszą niż 800 PLN miesięcznie netto (rys. 6). 1/5 badanych posiada środki w zakresie 801-1000 PLN. Większe sumy posiada znacznie. Ilość czasu wolnego stanowi podstawę do jego zagospodarowania. Współcześnie ilość czasu wolnego mieszkańców jest w znacznej mierze wyznaczana przez warunki zatrudnienia. W skali globalnej ilość czasu wolnego ulega zwiększeniu z uwagi na dynamiczny rozwój technologii. Jednak dla wielu ludzi czas wolny staje się problemem z uwagi na sposób jego zagospodarowania. I choć Polska należy do krajów rozwijających się, to tendencje w zakresie wzrostu ilości czasu wolnego są zauważalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *