photography of buildings near mountain during daytime

Lasy komunalne Warszawy – informacje ogólne

W strukturze terenów zieleni miasta Warszawa lasy miejskie oraz lasy będące w posiadaniu innych podmiotów gospodarczych zajmują łącznie ponad 6 tys. ha (6460), co stanowi 13,3% powierzchni wszystkich terenów zieleni (dane z inwentaryzacji terenów zieleni m.st. Warszawy – Zarząd Oczyszczania Miasta 2001). Miasto stołeczne Warszawa użytkuje piętnaście kompleksów leśnych podzielonych na cztery obwody: Obwód leśny Bielany-Młociny, obejmujący: Las Młociny, Las Bielany, Las Lindego i Las Nowa Warszawa
Obwód leśny Bemowo-Koło, obejmujący: Las Bemowo i Las Koło Obwód leśny Kabaty – Las Kabacki Obwód leśny Las Sobieskiego, obejmujący: Las Sobieskiego, Las Olszynka Grochowska, Las Matki Mojej, Las Bródno, Las Wydma Żerańska, Las Henryków, Las Dąbrówka, Las Białołęka. Spośród wyżej wymienionych kompleksów leśnych największą powierzchnię mają: Las Kabacki (924,72 ha), Las Sobieskiego (516,23 ha) oraz Las Bemowo (513,54 ha). Natomiast najmniejszą powierzchnią odznaczają się: Las Lindego (20,49 ha), Las Wydma Żerańska (17,94 ha) oraz Las Matki Mojej (14,24 ha). Rozmieszczenie poszczególnych fragmentów lasów komunalnych przedstawiono na rys. 1. Jak z niego wynika, lasy komunalne rozmieszczone są przede wszystkim w północnej części Warszawy. Tylko nieliczne kompleksy występują w pasie wschodnim oraz na południu miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *