woman facing body of water

Pomarańczowe plamy na liściach gruszy

Jeżeli rana została zanieczyszczona ziemią przy skaleczeniach widłami, grabiami itp. narzędziami zabrudzonymi ziemią lub nawozem istnieje możliwość zakażenia rany zarazkami tężca. Tężec to bardzo niebezpieczna choroba! Chory sztywnieje chwilami zupełnie, a ponieważ skurcz mięśni klatki piersiowej i brzucha utrudnia oddech może się udusić. Gdy więc istnieje podejrzenie, że do rany mogły się przedostać zarazki tężca, należy chorego skierować do lekarza, aby wstrzyknął mu zastrzyk przeciwtężcowej surowicy.

Złamania

Złamanie: silny ból i zniekształcenie kończyny. Owinąć watą (jeśli nie ma waty na miejscu wypadku
może ją zastąpić chustka, szal, lub miękki ręcznik kąpielowy) założyć szynę, obandażować i odtransportować do szpitala lub wezwać pogotowie ratunkowe. Zakładając szynę należy pamiętać, aby sąsiadujące z sobą stawy były unieruchomione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *