brown wooden table and chairs on green grass field near lake during daytime

Trasa, teren wycieczki

Od razu, skoro ustalicie cel, trzeba wybrać również teren. Czasem robi się to jednocześnie, jeśli np. chcecie obejrzeć jakieś ciekawe miejsce. Ale innym razem trzeba się zastanowić i wybrać taki teren, który będzie najbardziej odpowiedni dla zrealizowania celu wycieczki. Np. zamierzacie urządzić gry terenowe lub zebrać kolekcję roślin do albumu botanicznego. Oczywiście w pierwszym wypadku poszukacie miejsca, które najlepiej będzie się nadawać na przeprowadzenie gry, a w drugim okolicę znaną z bujnej i różnorodnej roślinności. Ale przy tym nie zapominajcie, że na wycieczce rozłożycie biwak, a wybrane miejsce musi odpowiadać pewnym warunkom. Czy wystarcza tylko ustalić między sobą teren wycieczki aby się na nim w odpowiednim czasie zjawić? Czasami to nie wystarcza. Bywa np. tak: któryś z harcerzy mówi: „Wiecie, słyszałem, że w tamtej okolicy jest fantastyczne miejsce do podchodów, chodźmy tam“! Inni koledzy zgadzają się, ale nikt określonego miejsca dobrze nie zna, bo nikt tam jeszcze nie był. W takim wypadku, przed wycieczką, musi ktoś teren ten zobaczyć Jest to zadanie zwiadowców-kwatermistrzów. (Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy: należy zorientować się, kto jest gospodarzem terenu, na którym chcecie rozłożyć biwak i uzyskać od niego pozwolenie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *