group of people near bonfire near trees during nighttime

Gimnastyka

Gimnastyka jest formą najczęściej występującą w zorganizowanych programach rekreacji ruchowej osób starszych, zajmuje również jedno z czołowych miejsc w indywidualnie podejmowanej aktywności. Każdy człowiek w swoim życiu uczestniczył w pewnych formach gimnastyki, można też mówić o popularności tego rodzaju aktywności ruchowej wśród osób starszych. Gimnastykę można także uznać za jedną z najwszechstronniejszych i najdostępniejszych form ruchu, gdyż istnieje możliwość dostosowania każdego ćwiczenia do możliwości ćwiczących. Wszystkie cele stawiane przed aktywnością ruchową osób starszych mogą być zrealizowane przez odpowiedni dobór ćwiczeń gimnastycznych. Można ją podejmować po odpowiednich modyfikacjach w różnych warunkach i środowiskach. Gimnastyka jest nieodzownym elementem we wszystkich innych formach ruchu, stanowiąc ich fragment, np. rozgrzewkę czy ćwiczenia wspomagające. Ponadto ta forma ruchu może funkcjonować w różnorodnych formach organizacyjnych. Wszystkie zajęcia oparte zostały na wspólnym przebiegu, uwzględniającym ujednolicony czas trwania ich poszczególnych części i pozycji, w których wykonywane są ćwiczenia. Zajęcia składają się z: przygotowania do zajęć (minimum 15 min) – pomiar ciśnienia krwi, tętna, rozmowa z uczestnikami na temat ich samopoczucia psychofizycznego. Czas ten przeznaczony jest na odprężenie uczestników i wyeliminowanie ewentualnego zmęczenia sprzed zajęć; sprzyja również nawiązywaniu kontaktów towarzyskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *