woman riding on vehicle putting her head and right arm outside the window while travelling the road

Piłka graniczna

W grze może brać udział dowolna, ale parzysta liczba zawodników, podzielonych na dwa równe zespoły. Boisko ma wymiary 20X80 kroków, w środku podzielone jest na dwie połowy linią poprzeczną. W odległości 10 kroków od linii środkowej, z obydwu stron zaznacza się punkty rozpoczęcia gry. Gra polega na tym, aby przerzucić piłkę poza linię końcową boiska przeciwników.
Przebieg. Kapitanowie drużyn losują boiska i piłkę. Ten, który wylosował piłkę, rozpoczyna grę wykonując rzut z punktu rozpoczęcia na stronę przeciwników. Przeciwnicy starają się piłkę pochwycić. Jeżeli któremuś uda się to zrobić, wtedy podbiega trzy kroki wprzód od miejsca, w którym piłkę pochwycił i silnie rzuca ją na stronę przeciwników, w najsłabiej ofosa- dzony punkt boiska. Jeżeli piłka upadnie na ziemię, zawodnikom nie przysługuje prawo podbiegania trzech kroków w czasie rzutu, a muszą go wykonać z miejsca upadku piłki (gdy piłka potoczy się po ziemi, trzeba ją przynieść na punkt, w którym pierwszy raz zetknęła się z nią). Piłkę wyrzuconą poza boczną linię boiska przenosi się na tę samą wysokość do środka i stąd wykonuje rzut. Rzutu zawsze dokonuje zawodnik, który piłkę chwycił lub był najbliżej miejsca jej upadku. W trakcie gry piłka, a wraz z nią obydwie drużyny, przesuwają się coraz bliżej jednej lub drugiej linii końcowej boiska. Wreszcie następuje moment, w którym piłka przelatuje przez linię końcową boiska. Punkt zdobywa drużyna, której zawodnik dokonał przerzutu. Piłkę otrzymuje drużyna przegrywająca. Zawodnicy lokują się na nowo na środku boiska, a kapitan rozpoczyna grę rzutem z punktu rozpoczęcia. O wygraniu meczu decyduje ilość punktów zdobytych w określonym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *