black pocket watch beside banknotes

Korzystanie z działań

Koncepcja programowa zagospodarowania rekreacyjnego powinna być kierowana do grona animatorów rekreacji, planistów, projektantów i zarządzających terenami rekreacyjnymi w miastach i gminach, którzy nie tylko decydują o podejmowanych działaniach, ale również z nich korzystają. Należy nadmienić, iż niezwykle istotne jest zagospodarowanie terenów osiedlowych dla potrzeb aktywnego wypoczynku, gdyż najbliższe otoczenie ma duży wpływ na postawy społeczności lokalnej wobec aktywności fizycznej. Najczęściej są to tylko tereny do wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a zdecydowanie brak terenów i urządzeń rekreacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych (Fąk 1998). Tereny te powinny być przystosowane dla każdej grupy wiekowej i tworzyć jedną funkcjonalną całość. Co prawda, coraz częściej pojawiają się usługi rekreacyjne odpłatne, proponowane przez sektor prywatny, ale są one w większości zlokalizowane w obiektach „pod dachem” i nie są dostępne dla ogółu społeczności lokalnej. Lokalizacja urządzeń rekreacyjnych dla każdej grupy wiekowej będzie zdecydowanie pozytywnie wpływać na podstawowe, niżej wymienione zadania: będzie bodźcem do integracyjnych działań mieszkańców danej społeczności, będzie zapobiegać patologiom istniejącym i rodzącym się na podwórkach osiedlowych, będzie wzmacniać i utrwalać więzi rodzinne oraz koleżeńskie, będzie wpływać na tworzenie się bardziej bezpiecznych osiedli, będzie szansą dla samorealizacji każdego członka danej zbiorowości osiedlowej, spowoduje sensowny i lepszy jakościowo styl życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *