man, woman and child holding hands on seashore

Rynek usług sportowo-rekreacyjnych – aspekty teoretyczne i praktyczne

Sport w jego szerokim znaczeniu stał się obecnie zjawiskiem bardzo powszechnym. Około 20% mieszkańców Europy jest członkami klubów sportowych, około 70 milionów ludzi bierze udział w działalności blisko 700 000 różnego rodzaju klubów sportowych w Europie. Są kraje, w których współczynnik zinstytucjonalizowanego uczestnictwa w sporcie wynosi ponad 50%. Wzrost zainteresowania aktywnością sportową, widowiskiem sportowym i nabywaniem produktów sportowych z jednej strony oraz wzrost liczby podmiotów zaspokajających te potrzeby z drugiej strony powoduje, że mamy do czynienia z tworzeniem się nowego rynku usług. Zjawisko to ma miejsce nie tylko w skali globalnej. W Polsce także można zaobserwować nie tylko kształtowanie się rynku sportowego, ale jego rozwój.
W Stanach Zjednoczonych ekonomiczny rozwój tego sektora oceniany jest bardzo wysoko. W 1995 roku wartość ze sprzedaży dóbr i usług sportowych wynosiła 152 biliony $, co pozwoliło rynkowi sportowemu na znalezienie się na 11 miejscu w „Rankingu najlepszych 25 rynków gospodarki amerykańskiej” (Meek A. 1997), a w 1997 roku Sportowy Dochód Narodowy Brutto (Gross National Sports Produkt – GOSP) został oceniony na 213 bilionów $ i sport uznano za najbardziej rozwijający się i mający największy wpływ na gospodarkę amerykańską sektor. Jednocześnie oceniono ogromny potencjał tego rynku w kształtowaniu nowych miejsc pracy (Li, Hofarce, Mahony 2001).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *