woman in black tank top and black shorts sitting on white textile

Zawody zespołowe

Wszystkie ćwiczenia są indywidualne, ale można z nich organizować różnorodne zawody i mistrzostwa zespołowe w zastępie lub między zastępami.

Pięciobój zręcznościowy o mistrzostwo zastępu

Wybieramy spośród podanych poprzednio pięć ćwiczeń. Harcerze stają do zawodów. Trzyosobowa komisja sędziowska ocenia wykonanie każdego ćwiczenia punktując od 1 do 3. Mistrzem pięcioboju w zastępie zostaje harcerz, który uzyska najwięcej punktów.

Mecz zręcznościowy między zastępami.

Do każdego ćwiczenia stają na zmianę zawodnicy dwóch zastępów. Harcerz, który wykona ćwiczenie sprawniej, uzyskuje punkt dla swojego zastępu. Przeciwnikowi w tym ćwiczeniu nie przyznaje się punktu. Zwycięża zastęp, który zdobędzie więcej punktów.

Maraton.

Można przeprowadzić wewnątrz zastępu, jak i między kilku zastępami. Wybiera się kilka ćwiczeń. Każdy zawodnik musi wykonać wszystkie ćwiczenia. Jeśli któreś mu się nie udaje powtarza aż do skutku. Zwycięzcą zostaje ten, który wykona wszystkie ćwiczenia przy najmniejszej ilości prób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *