two children playing under umbrella on seashore

Realizowana turystyka

Rozważając zagadnienie turystyki i rekreacji w środowisku zurbanizowanym, przywodzimy na myśl potrzeby ludzi miasta, które ze względów społeczno-zdrowotnych są ważne i które w ramach turystyki i rekreacji mogą być realizowane. Spośród wielu tych potrzeb dla autora – nauczyciela wychowania fizycznego – w kontekście pasywnego stylu życia ludzi miasta najważniejsze są potrzeby rozwojowo-zdrowotne, lub dosadniej: specjalne potrzeby rozwojowo- zdrowotne współczesnych mieszkańców miast. Wymieńmy kilka z nich: potrzeba różnorodnej, w miarę wszechstronnej i systematycznej aktywności fizycznej, potrzeba częstego kontaktu z naturą,
potrzeba odbioru wielorakich bodźców klimatycznych we wszystkich porach roku, potrzeba hartowania i adaptacji do trudności natury fizycznej i psychicznej, potrzeba łagodzenia stresów, regulacji procesów psychicznych, a nawet odnowy biologicznej,
potrzeba wspomagania mechanizmów obronnych organizmu, potrzeba redukcji energii jako wyniku w nadmiarze spożytych posiłków (Pańczyk 1996). Oczywiście nie jest to zamknięta lista potrzeb rozwojowo-zdrowotnych, raczej wybór z najczęściej nieuświadomionych potrzeb, których realizacja wiąże się z aktywnością fizyczną w kontakcie z naturalnym środowiskiem. Realizacja tych potrzeb wydaje się możliwa w ramach naszej propozycji tzw. weekendowych triathlonów rekreacyjno-turystycznych. Propozycja łączy założenia turystyki i rekreacji w jedno przedsięwzięcie pod nazwą triathlon. Triathlon jako dyscyplina sportowa obejmuje trzy rodzaje intensywnego wysiłku. Są to następujące po sobie konkurencje: pływanie, jazda na rowerze i bieg. Triathlon sportowy zakłada pokonanie długich dystansów w poszczególnych rodzajach wysiłku. Nasza propozycja sugeruje dowolne wykorzystanie pomysłu. W ciągu 2-3 dni weekendu można dowolnie zorganizować sobie pływanie, wiosłowanie lub inne sporty wodne; marsz, marszobieg, bieg lub marsz – bieg terenowy oraz jazdę na rowerze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *